Zakładasz firmę? Sprawdź czy potrzebujesz OC na działalności!

Każdy, kto ma swoją działalność, zdaje sobie sprawę, że jej prowadzenie wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla firm, by w razie ewentualnych problemów, nie ponieść dużych strat. To jedna z kwestii, o których nie może zapomnieć początkujący przedsiębiorca. W tym artykule bierzemy pod lupę ubezpieczenie OC. Zdradzimy, czym jest, co obejmuje i kto jest zobowiązany do jego posiadania. Zapraszamy do lektury!

Czym jest ubezpieczenie OC działalności firmy?

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zabezpiecza daną firmę w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie, np. klientom. Dokładne warunki umowy ustalane są indywidualnie, a w samym procesie dochodzenia roszczeń firma może być nawet pominięta – poszkodowany kontaktuje się wtedy bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Czy ubezpieczenie OC działalności firmy jest obowiązkowe?

Wielu przedsiębiorców z pewnością zastanawia się, czy ubezpieczenie OC działalności gospodarczej jest obowiązkowe. Odpowiedź brzmi: to zależy. Niektóre podmioty zobowiązane są do zawarcia takiej umowy. Umotywowane jest to chęcią zabezpieczenia interesów poszkodowanych w razie ewentualnych wypadków. Zgodnie z polskimi przepisami do posiadania takiego ubezpieczenia zobligowani są m.in.:

 • architekci; 
 • inżynierowie budownictwa; 
 • notariusze; 
 • rzeczoznawcy majątkowi; 
 • osoby zajmujące się transportem, w tym przewoźnicy morscy, lotniczy oraz lądowi; 
 • osoby prowadzące działalność leczniczą, związaną z farmaceutyką oraz z badaniami medycznymi i badaniami produktów medycznych; 
 • detektywi; 
 • adwokaci; 
 • doradcy podatkowi; 
 • zarządcy nieruchomościami; 
 • podmioty świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia; 
Czym jest dobrowolne ubezpieczenie OC prowadzonej działalności?

Twój zawód nie wymaga wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC działalności firmy? I tak warto rozważyć inwestycję w taką ochronę. Dobrowolna polisa może okazać się niezwykle pomocna w razie wysokich roszczeń poszkodowanego. Co ważne, posiadanie stosownego ubezpieczenia stanowi często wymóg konieczny stawiany przez kontrahentów – zwłaszcza gdy współpraca wiąże się ze znacznym ryzykiem. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w razie niewłaściwego wypełnienia umowy czy niewykonania kontraktu (odpowiedzialność kontraktowa). Zabezpieczenie obejmuje również szkody o charakterze deliktowym.

Co obejmuje OC dla firmy jednoosobowej?

Inwestując w ubezpieczenie OC działalności firmy jednoosobowej, ubezpieczyciel pokryje szkody osobowe (np. rozstroju zdrowia bądź uszkodzenia ciała) oraz rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie czyjejś rzeczy) wyrządzone osobom trzecim, które wynikają z:

 • prowadzonej działalności,
 • użytkowania mienia,
 • wprowadzenia do obrotu swoich produktów.

Ponadto umowa może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule i tym samym polisa zwiększy swój zakres. Ubezpieczeniem można objąć np. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez półprodukt lub za szkody powstałe poza terytorium RP.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności?

Na finalną cenę OC wpływa wiele czynników. Kwota zależy m.in. od sumy ubezpieczenia, jego zakresu (w tym uwzględnienia w umowie dodatkowych zapisów), od branży, w której działa dana firma oraz ryzyka wystąpienia szkody. Ceny miesięcznych składek różnią się w poszczególnych zakładach ubezpieczeniowych i zwykle wynoszą kilkaset złotych.

Podsumowując, warto zgłębić temat ubezpieczenia OC działalności gospodarczej bez względu na to, czy dysponujemy dużym kapitałem, czy nie. W skrajnych przypadkach takie zaniedbania mogą skutkować nawet utratą płynności finansowej firmy i bankructwem. Przed podjęciem decyzji o zakupie polisy dobrym pomysłem będzie konsultacja z ekspertem, a także porównanie cen. Tylko w ten sposób wybierzemy właściwą agencję ubezpieczeniową w Rzeszowie lub multiagencję ubezpieczeniową w Rzeszowie, która uchroni nas przed negatywnymi konsekwencjami przykrych zdarzeń. Ponadto w początkowej fazie prowadzenia działności warto wybrać dobre biuro rachunkowe w Rzeszowie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!