Kredyty dla firm

Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie. Pomożemy dobrać atrakcyjne warunki i zminimalizować koszt.

Kredyt obrotowy

To zdecydowanie najczęściej wykorzystywany kredyt firmowy w Polsce. Kredyt obrotowy pozwala na finansowanie bieżącej działalności tj. pokrycie kosztów zatrudnienia, zapłaty faktur, płatności podatkowe i społeczne, VAT, media itp.
Wysokość kredytu obrotowego jest – jak sama nazwa wskazuje – uzależniona od wysokości obrotów na rachunku lub rachunków przedsiębiorstwa. W zależności od banku kwota kredytu może wynosić 50% obrotów na rachunku firmy albo 100%, jednak nie wszystkie branże są akceptowane, a inne mają określone maksymalne progi finansowania.
W bankach występuje znaczny poziom zróżnicowania ofert w przypadku zabezpieczeń kredytów obrotowych, jak i wysokości oprocentowania. Standardowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco lub pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku. Istnieją też inne formy zabezpieczeń jak gwarancje de minimis.

Kredyt inwestycyjny

Najpowszechniejszy kredyt dla firm. Jego głównym celem jest modernizacja przedsiębiorstwa tj. zakup maszyn, rozbudowa linii produkcyjnej, czyli powiększenie majątku trwałego firmy lub zakup wartości niematerialnych i prawnych.
W przypadku tych kredytów firmowych obowiązkiem przedsiębiorcy jest przedłożenie prognoz finansowych wskazujących na wyniki finansowe osiągane po wprowadzeniu modernizacji lub zakupów. Zawsze w przypadku kredytu inwestycyjnego bank wymaga wkładu własnego przedsiębiorcy, co ogranicza ryzyko dla tego typu kredytów dla firm.
Zabezpieczeniem jest zazwyczaj kredytowana inwestycja również bank może chcieć zabezpieczyć się wekslem jak i poręczeniem.

Pożyczka na dowolny cel

To doskonałe uzupełnienie oferty kredytów dla firm, które pozwala na zapewnienie ciągłości finansowej przy realizacji inwestycji, lub realizację pomysłów i przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.
Zabezpieczeniem kredytu może być przedmiot realizowanej inwestycji lub część majątku trwałego firmy w zależności od przedmiotu finansowania.
Podstawowa różnica między pożyczką na dowolny cel, a kredytem inwestycyjnym jest mniejsza ilość dokumentacji w przypadku tego pierwszego rozwiązania. Jest to też sposób na ukończenie przedsięwzięcia finansowanego standardowym kredytem inwestycyjnym w przypadku zmiany cen maszyn, materiałów lub robocizny, czy nie wywiązaniu się ze zobowiązań przez wykonującego na rzecz Klienta inwestycji. To przykład elastycznego i praktycznego kredytu dla firm.

Leasing

Leasing to umowa polegająca na przekazaniu przedmiotu w użytkowanie przedsiębiorcy w zamian za opłatę rat leasingowych.  Leasingodawcy wystarczy wkład własny leasingobiorcy, ponieważ pojazd lub maszyna przechodzi na własność tego drugiego dopiero po spłacie wszystkich rat leasingowych i wykupie przedmiotu leasingu.
Wyróżniamy trzy rodzaje leasingu: leasing operacyjny (najpopularniejsza forma w Polsce), leasing finansowy oraz leasing zwrotny. Czwartą i najrzadziej występująca formą jest pożyczka leasingowa. Leasing operacyjny polega na użyczeniu przedmiotu leasingu, gdzie rata leasingowa stanowi dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodu. Leasing operacyjny przypomina bardziej kredyt firmowy, bo leasingobiorca odlicza tylko ratę odsetkową i amortyzuje przedmiot leasingu. Leasing zwrotny to szybki sposób na uzyskanie gotówki, zamiast ubiegania się przez przedsiębiorcę np. o kredyt obrotowy – to firma oddaje środki trwałe w zamian za gotówkę i spłaca raty leasingowe korzystając nadal ze środka oddanego w leasing.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Faktoring

To obok kredytów obrotowych najczęściej wybierany przez przedsiębiorstwa sposób na zapewnienie sobie płynności finansowej i uzupełnienie zapasu gotówki. Firma sprzedaje faktorowi nieprzeterminowane wierzytelności tj. najczęściej faktury VAT przeważnie za 90% wartości i natychmiast otrzymuje środki finansowe, nie czekając na termin zapadalności płatności od kontrahenta.
Warunki i cennik faktoringu jest zawsze dopasowany do potrzeb Klienta i umożliwia uniknięcie potrzeby szukania innej formy kredytowania firmy.
Dużym plusem jest uniknięcie przez przedsiębiorcę ryzyka niewypłacalności kontrahenta, ponieważ przejmuje je nabywający fakturę. Również po stronie faktora tj. nabywającego należność, leży ewentualna windykacja należności, monitoring spłat czy prowadzenie rozliczeń. Jest to doskonałe i elastyczne uzupełnienie finansowania przedsiębiorstwa, dzięki któremu kredyty firmowe są zaciągane na rozwój i poszerzenie działalności, a nie bieżące funkcjonowanie.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!